Để đăng tin tại khu vực này soạn tin nhắn cú pháp :
KVSMS QC noi_dung_khong_dau GỬI 8555